INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informații privind operatorul de date

Datele cu caracter personal ale clienților/potențialilor clienți vor fi prelucrate de către Societatea PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL (în continuare COCKTAIL HOLIDAYS), cu sediul în București, str. Piața Amzei nr.7-9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/12083/1994, C.U.I. RO 5865038, licen’[ de turism nr.561/19.01.2019, în calitate de Agenție de turism. În calitate de operatori independenți sau operatori asociați, în funcție de solicitările clienților, gestionează împreună cu alți prestatori datele necesare asigurării la cele mai înalte standarde a serviciilor solicitate.

Ce date prelucrăm? 

COCKTAIL HOLIDAYS va prelucra informațiile dvs. de contact, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail, funcția/departamentul și denumirea organizației în cadrul căreia vă desfășurați activitatea, numărul de telefon (inclusiv numărul de telefon mobil), si orice alte date sunt necesare pentru a asigura prestarea serviciilor solicitate.

În ce scop prelucrăm datele?

Prelucrăm datele cu caracter personal (i) pentru a putea executa contractul încheiat cu organizația din care faceți parte; (ii) pentru a presta serviciile solicitate de dumneavoastră, precum și (iii) în baza interesului nostru legitim de a ne apăra drepturile și interesele noastre în justiție. 

De asemenea,  are interesul legitim de a promova evenimentele pe care le organizează sau la care participă, precum și de a efectua analize interne cu privire la succesul evenimentelor organizate sau la care participă în vederea îmbunătățirii evenimentelor viitoare organizate de COCKTAIL HOLIDAYS/la care participă reprezentanții COCKTAIL HOLIDAYS.  

Dezvăluirea datelor dvs. și transferul în străinătate 

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii cu care colaborăm pentru organizarea evenimentelor sau cei care asigură servicii turistice, precum și altor societăți care ne acordă suport în organizarea evenimentelor (e.g. furnizori de servicii de imprimerie, furnizori de servicii de înregistrări video-audio etc.), inclusiv furnizorilor de servicii de comunicații pe care le utilizăm în activitatea noastră curentă (e.g. email, servicii cloud etc.). Nu transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European.  

Durata prelucrării 

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal strict pe durata necesară atingerii scopurilor indicate, anume: 5 ani – în ceea ce privește datele cu caracter personal. De asemenea, potrivit obligațiilor legale, stocăm datele dvs. pentru perioadele prevăzute în actele normative incidente în domeniul fiscal. La expirarea acestor perioade datele sunt șterse sau distruse.

Drepturile de care beneficiați 

În calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare a datelor; (iii) dreptul la ștergere; (iv) dreptul de opoziție; (v) dreptul la portabilitate; (vi) dreptul la restricționarea prelucrării; precum și (vii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. față de COCKTAIL HOLIDAYS, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele detalii de contact: Strada Aurel Vlaicu nr. 107, București, sector 2, București, România, E-mail: dpo@cocktailholidays.ro. 

Informații suplimentare 

Informații mai detaliate privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt prezentate în Politica de Prelucrare a Datelor cu caracter personal disponibilă pe pagina web: Politica de Prelucrare a Datelor Cu Caracter Personal | Cocktail Holidays | Informatii de Calatorie,  sau pot fi obținute gratuit contactând COCKTAIL HOLIDAYS, prin utilizarea detaliilor de contact menționate.