Informatii Standard

PARTEA B din Anexa 1/ OG2/ 2018:

FORMULAR CU INFORMAŢII STANDARD PENTRU CONTRACTELE PRIVIND PACHETE DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎN ALTE SITUAŢII DECÂT CELE CARE FAC OBIECTUL PĂRŢII A

Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile Uniunii Europene care se aplică pachetelor. Agentia Cocktail Holidays, in calitate de Agentie de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

Detalii de contact – Intr. Armasului Nr.9, Sect.1, 010482, Bucuresti/Telefon: + 21 210 84 85, e-mail: [email protected]

În plus, conform legislaţiei, Agentia Cocktail Holidays deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.

Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

– Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

– Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract. Acesta este Agentia Cocktail Holidays.

– Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

– Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.

– Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

– Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

– Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

– În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.

– În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.

– Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

– Agentia Cocktail Holidays oferă asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.

În cazul în care Agentia Cocktail Holidays intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care Agentia Cocktail Holidays intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Agentia Cocktail Holidays are asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa SOCIETATEA DE ASIGURARE OMNIASIG – Vienna Insurance Group, cu seria I56653, valabila pana in data de 02.01.2024.

Polita este afisata si pe pagina web a agentiei de turism Cocktail Holidays www.cocktailholidays.ro.

Călătorii pot contacta societatea de asigurari sau, după caz, autoritatea competentă, Ministerul Turismului – Bd. Dinicu Golescu, Nr.38, Sector 1, Bucuresti / Telefon: + 21 303 78 37, Fax: + 21 303 78 93, e-mail: [email protected], în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei Agentiei Cocktail Holidays.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233 .

Nume / Semnatura calator